Dimmer 60-500W cho đèn sợi đốt và halogen Mallia

Dimmer 60-500W cho đèn sợi đốt và halogen Mallia

1 .Tên sản phẩm: Dimmer 60-500W cho đèn sợi đốt và halogen Mallia
2. Mã sản phẩm: 281080
3. Xuất xứ: Legrand China
4. Bảo hành: 12 tháng
5. Thông số kỹ thuật: Công suất 60 – 500W cho đèn sợi đốt và halogen