Khung liên kết 3 gang Galion – Dark silver

1 .Tên sản phẩm: Khung liên kết 3 gang Galion – Dark silver
2. Mã sản phẩm: 282473-C3
3. Xuất xứ: Legrand China
4. Bảo hành: 12 tháng
5. Thông số kỹ thuật:  3 gang