Phụ kiện tủ điện thanh lược

Thanh lược là một trong những thiết bị lắp tụ điện.