Cảm biến gắn trần 360° Legrand

1 .Tên sản phẩm: Cảm biến gắn trần 360° Legrand
2. Mã sản phẩm: 048941
3. Xuất xứ: Legrand China
4. Bảo hành: 12 tháng
5. Thông số kỹ thuật: 360° – IP41 – 8m – Ø8m – gắn trần